Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


106. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7 21/12 09

Herr Bokförläggare

Tor Bonnier

Stockholm.

B!B! Under förutsättning att normen för honorarens storlek är densamma nu som förut, har jag räknat ut, att jag bör ha en del af honorare[t] för sista biten i B.M.[1] innestående. Större delen (70 eller 75 kr.) fick jag, som Du minns redan i höstas. Skulle Du vid tillfälle vilja undersöka, huruvida dessa mina sangviniska funderingar ha något fog för sig. Och skulle Du, ifall så är, vilja sända mig resten? Hälst i postanvisning, då svenska pängar äro synnerligen svårväxlade här.

Hälsningar! God fortsättning på helgen! [2]

Din

HjB

Maskinskrivet brevkort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar sannolikt på novellen ”Klarbärssylt och ansvar”, tryckt i Bonniers Månadshäften, nr 11, 1909.

[2] Ordet helgen är skrivet på motstående sida liksom underteckningen.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Klarbärssylt och ansvar, novell (2)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA