Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


110. Tor Bonnier

 [Rom januari 1910][1]

H.Herr Bokförläggare

Tor Bonnier

Stockholm.

B.B! Undertecknad, Bergman, vore synnerligen tacksam för meddelande beträffande det öde som kan väntas öfvergå ett visst manuskript ,[2] som ofvannämde undertecknad till Dig per post öfverlämnade sistlidna – minns inte när.

Afvaktande etc.

Högaktningsfullt och vänskapsfullt

HjB.

Handskrivet brevkort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 26 januari 1910.

[2] Bergman hade den 25/11 1909 från Rom sänt manuskriptet till Hans Nåds testamente till förlaget. Svar från Tor Bonnier dröjde, varför han gjorde denna stillsamma påminnelse, som tämligen omgående ledde till ett positivt svar, där förläggaren räknar med en första upplaga om 1 500 exemplar och erbjuder ett honorar om 1000  kronor. Se brev 111 till Tor Bonnier den 28/1 1910, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA