Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


112. Tor Bonnier

Roma den 6/2 1910

H.Herr Bokförläggare

TOR BONNIER

Stockholm.

Tack, kära Tor, för bref och pängar! Härmed kontrakt och kvittens.[1]

Tack likaledes för Ditt löfte att härbergera ett par "italienskor". Jag skall väl emellertid göra ett försök att få hela byket inkvarterat på samma ställe.[2] Misslyckas det, kommer jag antagligen att afstå från alltsamman – möjligen kan ju ur ruinerna uppstå något annat, lika schönt men mindre svårplaceradt.

Med många hälsningar,

Din

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Avser honoraret för romanen Hans Nåds testamente, som kom ut i april 1910.

[2] Syftar på den svit av berättelser som skulle ”behandla Italienska kvinnor under gångna tider, deras lefverne, förhållande etc.”, som Bergman skisserat för Tor Bonnier i brev 111 den 28/1 1910, not 2.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA