Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


115. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7

 den 16/3 10.

Kära Tor, för ett par dagar sedan sände jag början och i dag följer rästen af korrekturet![1] Som Du ser har jag gjort strykningar här ō hvar, där jag funnit upprepningar ō texten onödigt tung. För sammanhangets skull är det ju rätt svårt att göra stora strykningar. Men skulle Du finna de redan gjorda otillräckliga föreslår jag uteslutandet af hela femtonde kapitlet (Domprostinnan ō tjänarna).[2] Och ber jag Dig i så fall laga att de återstående kapitlens ordningsnummer bli riktiga.

Hälsningar!

Din

HjB.

Handskrivet brev.  Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Avser romanen Hans Nåds testamente. Boken kom ut i april 1910.

[2] Manuskriptet till detta kapitel, som blev struket i originalupplagan och i Samlade Skrifter, finns bevarat i Bonniers förlagsarkiv och är publicerat av Sverker R. Ek i Bonniers Litterära Magasin, nr 9, 1961.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Ek, Sverker R. (7)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA