Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


120. Tor Bonnier

Roma via Parioli 7 10 [maj 1910][1] 

Kära Tor, skulle Du vilja sända ett fri ex. till Fr. Mizi Franzos,[2] Gumpendorferstr. 25 Wien VI. Hon har gjort förnyad anhållan om ett ex. Och ville Du sedan sända öfriga till Kamrer Claes Bergman, Örebro, så vore jag Dig mycket tacksam.

Med många hälsningar till Dig Greta ō pysen från oss

Din

 HjB.

Handskrivet kortbrev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Poststämplat i Rom den 12/5 1910. Ankomststämplat i Stockholm den 16/5.

[2] Marie Mizi Franzos, Hjalmar Bergmans tyskspråkiga översättare, bosatt i Wien.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Albert Abbe (13)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Franzos, Marie Mizi (66)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA