Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


122. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7

 6/6 10

Tack kära Tor, för pängarna, som voro öfverraskande många ō tidigt ute –!

Och tack för bref ō recensioner.[1] De voro ju till öfvervägande delen goda. Men bra tråkigt är det, att boken inte går. – Och hvad ska man göra för't? Skjuta sig?

Här har vi haft ett par dagars rusk, hvilket behagligt nedsatt temperaturen. Och eftersom jag är lat ō eftersom jag fått pängar, så ska vi nu ut ō dra.

Stina hälsar så mycket till Er alla tre. Och likaså gör

Din tillgifne

HjB.

Och Du är alltjämt samme sportälskande fjällyngling? Ror drag i ösregn! Och de elaka små fiskarna dra åt sitt håll –

Påminner nästan om mig och det ärade publicum –

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Recensionerna av Hans Nåds testamente var med undantag för Fredrik Bööks genomgående positiva. Bööks recension publicerades i Svenska Dagbladet den 25/5 1910. Han utdömde boken med orden: ”Idén är egenartad, författaren har använt mycken kvickhet och rörlighet på dess utförande, och likväl är `Hans Nåds testamente` rent ut sagt en ledsam bok.” Men Klara Johanson framhöll ”den uthålliga fantasi och det övermodigt lätta handlag, varmed författaren sköter sina vimlande figurer och deras ränkfulla upptåg” . (Stockholms Dagblad den 23/5 1910). Bo Bergman associerade vid läsningen till Dickens författarskap och tillade: ”Det är en verkligt glad och uppfriskande bok, förträfflig i sin humor, sin tidsfärg, sitt berättarnöje.” (Dagens Nyheter den 30/5 1910).

Personer:

Bergman, Bo (12)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Albert Abbe (13)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Böök, Fredrik (28)
Dickens, Charles (2)
Johanson, Klara (7)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA