Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


124. Marie Mizi Franzos

Roma den 13/8 10

via Parioli 7

HFr.

Mizi Franzos!

Har Ni i sommarhettan fått till stånd en tredje läsning af ”H. N. T.”? Och i så fall, hvilket blef resultatet?[1]

Javisst är ”Krummelur”[2] en kitslighet – men helt visst finns i Er rika tyska ordvärld många lustiga och efektfulla motsvarigheter? Låt inte den tufvan stjälpa lasset!

Ni frågar mig, om jag skrifvit några noveller. Ja. Men uppriktigt sagdt vet jag inte, hvar jag skall finna dem. Här i Italien har jag svårt att komma åt dem. Och dessutom – jag kan icke erinra mig någon, som är på samma gång så representativ för mitt författarskap och så svensk som ”H. N. T.”. Välvilliga anmälare ha t.o.m. i ”H. N. T” velat se ett dokument, värdefullt för bedömandet af svenskt herrgårdslif mot slutet af det nittonde seklet. Därmed må nu vara hur som hälst – säkert är att berättelsen står fast rotad i svensk mark. Och därigenom kan den ju äga ett visst intresse.

Ja, som Ni ser, jag pläderar  – – – –

Gif mig några rader!

Med utmärkt högaktning

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Romanen Hans Nåds testamente – H.N.T.– som kom ut av trycket den 18 april 1910. Mizi Franzos övertygades om det litterära värdet hos denna roman och gjorde en översättning till tyska som utkom på Rütten & Loenings förlag 1912 under titeln Das Testament Sr. Gnaden.

[2] Ett av de fåtaliga exemplen på frågor rörande översättningsproblem som återfinns i korrespondensen i dess helhet.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
124_01.png
124_03.png