Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


129. Tor Bonnier

Roma 5/10 10

Det var tusan till uppdrag, Du kom med kära Bror![1] Min blyga själ förstår det icke.

Duger det här?

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar sannolikt på ett enkätsvar på frågan ”Finns ansatser till en ny litterär ´skola´?” som Bergman på Tor Bonniers uppmaning besvarat. Svaret var infört i Aftonbladet den 21/11 1910. Bergman särskiljer olika typer av litterära skolbildningar av vilka han inte syns benägen att ansluta sig till någon. Intressantare är hans hommage till August Strindberg som stilkonstnär. ”Hans underbart friska och starka prosa är den styvaste ’kurs i modersmålet’, som en svensk kan bestå sig – det är sant. [ - - -] Och ingen svensk författare – yngre än Strindberg – kan förneka den [skulden]. Helt enkelt därför, att det icke blott är individen, utan det svenska (i god betydelse) litterära språket, som häftar i skuld till Strindberg.”

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Strindberg, August (34)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA