Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


131. Tor Bonnier

[Rom 12/10 1910][1]

Tack kära Tor för de fyra dokumenten![2] De framhäfva ju på ett älskligt sätt ett af vårt folks stora karraktärsdrag. Vi sluka dem begärligt, och som bevis på deras rel. oskadlighet kan jag nämna, att vi endast då ō då besväras af lindriga uppstötningar.

Med många hälsningar

Din

HjB.

 [Tillskrivet upp och ned ovanför texten i övrigt:] Båda korrektursändningar[na] ha väl framkommit.

 [Tillskrivet direkt under bilden på kortets framsida:] Detta är från via delle tre Madonne, en af våra grann-gator.[3]

Handskrivet vykort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Enligt poststämpel.

[2] Osäkert vad som avses med de fyra dokumenten.

[3] Egenhändigt tagen bild. Bergmans var under sin Romvistelse engagerade amatörfotografer.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA