Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


132. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7, 26/10 10

Kära Tor!

Du känner visserligen icke "Dåren".[1] Men Ditt goda hjärta kan måhända förleda Dig, att göra den aimabla varelsen en tjänst?

Personen ifråga har komponerat ett ryskt-italienskt lexikon och söker nu förläggare. Bristen på ryska typer gör, att det icke kan tryckas här. I Ryssland är hon rädd att bli lurad. Och nu har hon fått för sig, att Leipzig skulle vara rätta förlagsorten. Nu frågar hon genom mig, om Du skulle kunna ō vilja ge någon lämplig förläggares (i Leipzig eller annorstädes) adress.*

"Dåren" – (vår värdinna) – är så godt som hederlig, något lortig, något sinnesrubbad, något pervers men i öfrigt värd alla Dina sympatier, hvarför jag tillåter mig att ännu en gång vädja till Ditt goda hjärta!

 Med många hälsningar

Din

HjB.

*Det är inte fråga om någon sorts rekommendation!

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Familjen Bergmans skämtsamma benämning på den dam de hyrde sin Rombostad av. Se brev 105 till Tor Bonnier den 25/11 1909, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
de Doria, Madame de Antonini (7)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA