Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


133. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7

 den 2/11 10

Tack kära Tor för Ditt älskvärda bref med dito bilagor!

Kors i göta lif att Maria[1] verkligen varit ute ō gått så pass mycket på de sista åren. Det var en glad öfverraskning för flickans pappa.

Genom Stina kan jag följa Din famil[j]s öden och förkofran. Jag vet redan, att Daniel är sin faders afbild.[2] Pruta af på min profetia kan jag destomindre nu, när jag vet, hvilka strängt moraliska grundsatser, som skola tillämpas vid barnets fostran.

Daniel är ett präktigt namn, det har alla mina morfäder hetat – jag menar min morfar ō hans förfäder ända från slutet af 1500-talet. Dessförinnan fanns det inga föräldrar i familjen, bara barn. Men Du intresserar Dig kanske inte för mina förfäder?

Jag vill i alla fall tala om för Dig, att 4000 vilda djur nyligen placerats i vår omedelbara närhet: lejon, elefanter, grodor, flodhästar m.m. Vi lefva i en ohygglig spänning.[3]

Med många hälsningar till små ō stora samt med tacksamhet ō högaktning

Din

HjB.

Härmed 2 kvitton.

Vill Du sända mig L[e]ipzigeradressen? Annars tar Dåren[4] kål på mig ō på min hustru ō mina kanariefåglar.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar på Bergmans debutdrama Maria, Jesu moder, som kom ut 1905.

[2] Tor och Greta Bonniers andre son. Angående profetian se brev 130 till Tor Bonnier den 12/10 1910.

[3] I Rom höll en zoologisk park på att arrangeras i anslutning till den stora utställningen 1911 i anledning av 50-årsjubileet av Italiens enande 1861.

[4] Bergmans hyresvärdinna i Rom. Se brev 105 till Tor Bonnier den 25/11 1909, not 1.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Daniel (2)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
de Doria, Madame de Antonini (7)

Verk:

Maria, Jesu moder, drama (28)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA