Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


139. Tor Bonnier

[Rom ca 13/12 1910][1]

Tack kära Tor

för telegram och för allt besvär Du gjort Dig! I ett bref hade F [2] låtit påskina, att vår Svärfar skulle intressera sig för styckets uppsättande på Intiman. Däraf min tvehågsenhet ō mitt telegram. Ditt telegram slutar: Hedberg lit la Gice.[3] Som hvarken Dåren eller vi kunnat tyda sista ordet, antar jag att det är en – telegrafens – felskrifning för la pièce eller dylikt. Inte sant? Stina, som ju är en mera optimistisk natur,* anser att det betyder: premiär med det snaraste!

Men min tydning är väl sannolikt riktigare.

Tack än en gång ō må så godt!

Din

HjB.

*Madame säger Nähej.

Handskrivet brevkort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Poststämplat i Rom den 13/12 1910.

[2] Teaterdirektören och skådespelaren August Falck. Se brev 137 till Augusta Lindberg den 27/11 1910, not 2, brev 136 till Tor Bonnier den 27/11 1910, not 1 samt brev 138 till Tor Bonnier den 7/12 1910, not 4.

[3] Syftar på ett försök av Tor Bonnier att förmå dåvarande Dramatenchefen Tor Hedberg att uppföra Bergmans skådespel Familjens renhet, vilket dock inte ledde till önskat resultat. Se brev 138 till Tor Bonnier den 7/12 1910, not 6.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
de Doria, Madame de Antonini (7)
Falck, August (5)
Hedberg, Tor (36)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)

Verk:

Familjens renhet, drama (27)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA