Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


140. Per Hallström

 [Rom] 26/12 10

Författaren

Herr Per Hallström!

Edert meddelande har jag med glädje mottagit och ber att få betyga Er – som representant för Bonniers stipendiefondsnämd – min stora tacksamhet.[1]

Jag har en annan tacksamhets-skuld – till Er personligen. Egentligen ville jag icke beröra den i detta bref, i detta sammanhang – af skäl som Ni nog förstår. Men tillfället att få säga Per Hallström något, är för mig så sällsynt att jag måste begagna det.

Ett skuldförhållande, som tog sin början en juldag i slutet af nittiotalet, en skuld, som växt för hvarje år, en skuld, som förnyats i stilla, tysta, vakna stunder. Och under nedskrufvade teaterkranar!

En skuld till diktaren Per Hallström.

Icke sant? – rätten att beundra kan betalas endast med beundran.

         Vördsamt

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Bergmans namn och Rom-adress i tryck.

Per Hallström (1866–1960), diktare och ledamot av Svenska Akademien från 1908 och dess ständige sekreterare under perioden 1931–1941. Hallström anmälde redan Bergmans debutdrama Maria, Jesu moder, 1905, i positiva ordalag. I Bergmans bevarade bibliotek finns ett antal av Hallströms böcker, bl.a. Thanatos, 1900, som Bergman året därpå inköpt enligt iskrift. Denna läsning har i hög grad präglat personteckning och miljöbeskrivning i debutromanen Solivro liksom dess pessimistiska grundstämning, vilket den samtida kritiken framhöll.


[1] Per Hallström var vid denna tid ordförande i Bonniers stipendienämnd. Bergman erhöll detta år ett Bonnierstipendium på 1 000 kronor.

Personer:

Hallström, Per (11)

Verk:

Maria, Jesu moder, drama (28)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Hallström, Per (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA