Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


141. Karl Otto Bonnier

[Rom] 26/12 10

HHerr Bokförläggare

K.O. Bonnier!

Med största tacksamhet har jag mottagit Edert vänliga bref med innesluten check![1]

Jag har redan sändt nämdens sekreterare[2] uttryck för min tacksamhet. Och ehuru jag tror mig ha mycket stora skäl att adressera tacksägelserna särskildt till Er, vet jag dock knappt, om jag därmed skulle göra Er något nöje. Jag tror, att Ni ändå förstår min glädje – och uttrycken bli vanligen så grymt stereotypa!

Jag ber att få framföra min hustrus och min önskan om ett godt nytt år till Er och till Fru Bonnier! Och vill jag härtill knyta ett hjärtligt tack för det gågna årets förbindelse med firman Albert Bonnier och dess vänlige Chef!

Vördsamt.

Er tillgifne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Bergmans namn och Rom-adress i tryck.


[1] Hjalmar Bergman erhöll detta år ett efterlängtat Bonnierstipendium på 1 000 kronor.

[2] Stipendienämndens sekreterare var Per Hallström. Se brev 140.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Hallström, Per (11)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA