Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


144. Fritiof Palmér

 [Rom] 7/1 11

Bibliotekarien

Herr Fritiof Palmér!

Häromdagen mottog jag från Paris ett ”imprimé”,[1] hvars innehåll förvånade mig – och gladde mig mycket. Det senare af skäl, som Ni nog så väl förstår, att jag icke behöfver vidare utveckla dem.

Jag vill endast be Er mottaga mitt tack och en vänlig hälsning från

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Göteborgs universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn och Rom-adress i tryck.[2]

Fritiof Palmér (1879–1916), bibliotekarie. Palmér bedrev studier i romanska språk i Paris, där han också under ett antal år tjänstgjorde vid S:te Genevièvebiblioteket. Han var från 1906 tidningen Socialdemokratens Pariskorrespondent och redigerade från 1910 La revue scandinave. Han gjorde sig 1904 bemärkt med en annons i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning om att han ingått samvetsäktenskap med studiekamraten Signe Garling – en handling som väckte samtidens förvåning eller indignation.


[1] fr., trycksak.

[2] Brevet är på kuvertet adresserat till Monsieur / Fritiof Palmér / Bibliot. de S:t Geneviève / Paris / (France).

Personer:

Garling, Signe (1)
Palmér, Fritiof (1)

Adressat:

Palmér, Fritiof (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA