Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


145. Per Lindberg

[Rom] den 23/1 11

Kära Pelle,

åtskilliga af Dina frågor äro på grund af deras lösryckthet svårare att besvara, än hvad de under andra förhållanden kanske skulle vara.[1]

Detta gäller framför allt första frågan.

Förväntningsrätt gällande på lifstid. I uttrycket förefinnes sannolikt något öfversättningsfel. Är det icke möjligen fråga om någon slags ”survivance” (rätt till ett ämbete, en lön, pension, ränta eller dylikt, så snart den nuvarande innehafvaren dör, resp. afgår.) Är det icke det, så kan jag icke gifva någon förklaring. Och tyvärr heller icke hänvisa till någon litteratur.

Savonarolas död hänvisar till Hjalmar Bergman Savonarola (Bonnier 1909) sid 368[,] 369, 373 o. flj.

(Min privata åsikt, som dock icke klart framgår ur de tre alla lika virriga processerna, är att S. dömdes till repet på grund af förment upproriskhet mot republiken, till bålet på grund af kätteri).

Trictrac är, om jag icke misstager mig ett sorts brädspel.

Cricca är ett kortspel, i hvilket det visst gäller att samla tre kort af samma valör, ett hasardspel som jag i öfrigt icke känner.

Quattrino benämning på de minsta skiljemynten, växlade alltså betydligt i värde. Plur. formen quattrini användes än i dag som populär benämning på pängar i allmänhet.

Frittata en omlett, frittura och fritti grönsake[r,] fisk, kött skuret i bitar, doppadt i äggsmet och stekt i olja. Din Syster är mästare i att tillaga dylika läckerheter. Finge du en gång äta små bläckfiskar fritti, skulle Du förstå, att äfven jordelifvet bjuder oss fröjder.

Nocenzia antagligen egennamn. Casa di Nocenzia (om ordet förekommer i den sammansättningen[)] kan möjligen vara en slarfvig form för c.d. Nocenti och betyder då Hittebarnshus.

Brogna sannolikt namn, åtminstone intet italie.k.

Protonotario chef för det påfliga sekretariatet dock ej att förväxla med den på 1800-t. uppkomna titeln segretario dello stato, som realiter betyder konseljpresident och utrikesminister.

Nuntius påfvens sändebud vi[d] främmande hof elle[r] vid kyrkomöte o.d.

Kusin” italienarna ha, för så vidt jag vet, aldrig användt för sina vänner annat ord än just amico, vän. I fall af stor intimitet kan ju nog äfven ordet fratello mio användas om en vän  men ingalunda på samma sätt som det svenska bror. Detta är regeln från hvilken de enskillda undantagen naturligtvis kunna vara många.

Ercole d’Este död 1505.

Pasquino var i sin välmaktsdagar möj[l]igen en ”Menelaos med Patroklos’ [2] lik [”], uppställdes i början af 1500-tal. på sin nuvarande plats (ungf. i c[e]ntr[u]m af Rom) och fick sägs det sitt namn efter en elaktungad puckelryggig skräddare Pasquino. På stenen skrefvo de goda romarna sina alltjämt lika omtyckta elakheter. Dessa besvarades å en kollosal Rhenus (då vid S. Piero in Carcere nu i museo Capitolino)  d.s.k. Pasquillerna. Den 25 april (S. Marcus dag) utkläddes den stympade skulpturen till att föreställa någon mytologisk person, som talade genom tusentals påklistrade epigram.

Miglio (plur. miglia) numera tio km. Men måttet har växlat betydligt.

Påfven kan icke officielt omtalas som Pater Noster (eller noster), ty denna titulatur tillkommer en om möjligt ännu högre potentat. I hans otaliga titlar: Sua Santitá, Santo Padre, Beato Padre, Vicarius Apostolicus, V. Christi etc. skrifves alltid båda orden med stor bokstaf. Men naturligtvis kan en troende privatim skrifva vår Fader på samma sätt som munken talar om vår fader priorn etc. I så fall är naturligtvis det enda riktiga att skrifva vår (som ju ej hör till titeln) med liten bokstaf.

Fra bör skrifvas fra. Dock naturligtvis närmast en smaksak. I Italienska förekomma bådadera skrifsätten.

Dotar icke namn, icke heller titel eller förkortning af titel. (Möjligen dock att det kan vara ett Venezianskt namn, de äro ofta underliga förvrängningar af tyska.)

Salzamte ämbetsverk, närmast ”saltförpakteri” el. d.

Alltid till Din tjänst.

HjB.

   

Puozzolanjord it. pozzolana? I så fall ett slags vulkanisk sand.

[Handskrivet tillägg av Stina Bergman:] Tja, gjorde jag inte den saken fint ifrån mig. Det är kopiöst hvad jag är lärd.

Tjo

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Bergmans namn och Rom-adress i tryck.


[1] Per Lindberg bedrev vid denna tid akademiska studier i konst- och litteraturhistoria vid Stockholms högskola. De många frågorna är tydligen förorsakade av inläsningen av kurslitteratur. Stina Bergmans avslutande kommentar tyder på att hon fått maken att fungera som auktoritet. Se brev 142 till Per Lindberg den 29/12 1910.

[2] En skrovlig marmorklump är allt som återstår av en hellenistisk grupp som troligen framställt den händelse ur Homeros Iliaden, där Kung Menelaos skyddar den fallne Patroklos kropp, sedan Hektor dödat denne i tron att det var Akilles. Den återfinns på Piazza di Pasquino, nära Piazza Navona.

Personer:

Bergman, Stina (287)
d'Este, Ercole (1)
Homeros, grek.eposdiktare (2)
Lindberg, Per (80)

Verk:

Savonarola. En munkhistoria berättad av Messer Guidantonio Vespucci, roman (19)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA