Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


146. Per Lindberg

Rom 27/1 1911][1]

          B P!

          Enligt en romersk gummas utsago var en gammal påflig miglio[2] cirka 500 m.

HjB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.[3] 


[1] Enligt poststämpel. Vykortet är adresserat till Monsieur Pelle Lindberg. Romfotografiet är troligen taget av Hjalmar eller Stina Bergman.

[2] Se brev 145 till Per Lindberg den 23/1 1911.

[3] Vykortet, som är synnerligen sudddigt, återger enligt påskrift av Bergman ”Kvällsstycke från villa Borghese”.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Lindberg, Per (80)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA