Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


148. Marie Mizi Franzos

[Rom] 4/4 XI

Bästa Fröken Mizi Franzos!

Tack för honoraret![1] Det kom verkligen ganska oväntadt. Har Ni icke redan för mina arbeten haft så många direkta utgifter (i form af porto etc. etc.) att de slukade detta första honorar? Men Ni är nog icke någon affärskvinna, och jag bör således upplysa Fröken Verkställande Direktören i bolaget Franzos-Bergman om, att alla utgifter skola vara betalda, innan man kan tänka på utdelning!

Tack emellertid!

Vi hålla förnärvarande på med att stärka våra själs- ō kroppskrafter med allehanda undergörande mixturer. Oss väntar nämligen 9000 konstverk, som vi för samvetsfridens skull måste bekika och afnjuta. 9000 konstverk hopade i en liten dal[2] – är det icke ett brott mot den Helige Ande? Vernissagedagen voro vi på utställningen. Men vände då konsten ryggen för att i stället desto oftare få buga ō niga för Deras Majestäter den vackra drottningen ō den lille, lille, lille kungen. [3] (Vore han inte kung, kunde han förevisas för pängar. Nu sker det gratis.)

När samtliga paviljongerna öppnats, skall arbetet börjas. Och nöjet – få vi hoppas. Jag skall söka upp Er konstnär bland de 9000 ō se, om han är värdig att vara Er porträttör.

Här stormar ō regnar.

Framför vår vördnad för Er Fru Mor ō våra hjärtligaste hälsningar till Er själf!

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.

Skrivet på papper med Bergmans namn och Rom-adress i tryck.


[1] Honoraret från en tysk tidning – troligen Vossische Zeitung – för publiceringen av översättningen av novellen ”Bice och Blåskägget”.

[2] Den stora utställningen i Rom 1911 innebar bland annat, att man i en dalsänka i den stora Borgheseparken uppförde en konsthall, senare Galleria Nazionale d´Arte Moderna samt ett ännu bevarat zoo. Det sistnämnda fängslade paret Bergman till en början, men sedan de tyska skötarna rest hem, upprördes de över den dåliga skötseln av djuren.

[3] Syftar på den italienske kungen Viktor Emanuel III och hans gemål Elena. Huset Savojen passade samtidigt med utställningen på att inviga det bombastiska Viktor Emanuel-monumentet vid Capitolium, vars uppförande pågått sedan 1885 – allt i anledning av 50-årsfirandet av den italienska nationalstatens tillkomst.

Personer:

Elena av Montenegro, ital. drottning (2)
Franzos, Marie Mizi (66)
Viktor Emanuel III, ital. kung (4)

Verk:

Bice och Blåskägget, novell (8)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA