Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


149. Tor Bonnier

[Rom] 25/4 XI

HHerr Bokförläggare

Tor Bonnier

Stockholm.

Kära Tor, kan medföljande berättelse användas i B.M.?[1] Tacksam för svar. Och med många hälsningar från oss ō från Gustaf ō Viktoria;[2] 

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Bergmans namn och Rom-adress i tryck.


[1] Novellen ”En process”, som enligt almanackan skrevs den 19–22 april 1911 i Rom och trycktes i Bonniers Månadshäften, nr 9, 1911.

[2] Den svenske kungen Gustav V (1858–1950) och hans drottning Victoria (1862–1930) som vid denna tidpunkt besökte den stora utställningen i Rom 1911 i anledning av 50-årsjubileet av Italiens enande 1861.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Gustav V, sv. kung (5)
Victoria, sv. drottning (1)

Verk:

En process, novell (1)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA