Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


15. August Lindberg

 [Roma] 5/3 902 [1]

Hjärtliga hälsningar sändas Farbror och Farbrors Familj från tillgifne

Hjalmar Bergman!

Vi ha’ fullständig – sommar nu!

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet återger Konstantinbågen i Rom.


[1] Roma är tryckt på kortet.

Personer:

Lindberg, August (63)

Adressat:

Lindberg, August (17)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA