Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


155. Marie Mizi Franzos

Zürich, medan min hustru håller på ō packar!

 [omkring den 7/8 1911][1]

Kära Fröken Mizi Franzos!

Tack för det trefliga auto-kortet[2] och dess hälsningar! Och för svarstelegram, hvars afsändningstimma 8t8’! var imponerande! Vi skrefvo för en vecka sedan ett kort ō frågade, om Ni stode att träffa den 14de. Detta kort har Ni envist vägrat besvara, hvarför vi slutligen måst tillgripa denna telegrafiska kraftåtgärd.

Nu frågar jag mig, om det är rätt att locka Er in till staden i denna värme? Och om Ni kanske därigenom kommer att bryta med kurens och Lahmanns[3] ande?

Skulle emellertid Ni och Er Fru Mor inte ha oöfvervinnerliga skrupler i detta hänseende, får jag be Er bestämma mötes-plats ō -tid. I Dresden (vi komma antagligen dit den 14de på morgonen) känner jag förutom en del museer endast Brühlsche-terasse (sehr weltberühmte Platz ganz in der Nähe von sachsischen Schweiz mit naturschönen Blick auf den Strassenleben. Schon Schiller hat gesagt: Es ist sehr schön auf der B.T. zu essen – wäre das Essen nur nicht so schlecht. – (Schillers Sämt.Werke oder anderswo).[4]

Skulle emellertid Ni eller Er Fru Mor hata och afsky denna härliga plats, så ber jag Er bestämma en annan. Och så tiden! Låt oss nu få veta detta på ett kort  Cöln p.r. [5] den 11 senast 12te dennes.

Till dess och med många hjärtliga hälsningar från oss båda

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Enligt en almanacksanteckning lämnade Bergmans Zürich den 8/8 1911.

[2] Vad som avses med autokort är oklart, men möjligen rör det sig om ett av Franzos själv taget fotografi.

[3] Doktor Heinrich Lahmann. Se brev 152 till Mizi Franzos den 2/7 1911, not 5.

[4] ty., i fri översättning: Världsberömd plats i omedelbar närhet till den sachsiska delen av Schweiz med naturskön utblick över gatulivet. Redan Schiller har sagt: Det är mycket härligt att äta på Brühlisch-terassen – bara inte maten vore så dålig. – (Schillers Samlade verk – eller någon annanstans).

[5] Avser poste restante Köln.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)
Lahmann, Heinrich (4)
Schiller, Friedrich (2)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA