Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


157. Marie Mizi Franzos

Irvingsholm 8/9 XI

Kära fröken Mizi Franzos!

Tack för Ert vänliga bref med dess goda underrättelser![1]

Jag hoppas, att Ni fått mitt telegram? Våra bref ō kort har Ni väl däremot ej fått, då de adresserats till Torbole. Kommer Ni dit eller har koleran afskräckt Er?

Jag tycker, Ni har redt Er storartadt med förläggarna, och jag finner salig Geijerstams[2] omdöme om Eder affärsförmåga bra oberättigadt!

Ni frågar, om vi funnit vårt drömda hus. Naturligtvis inte! Men väl ha vi funnit ett någorlunda drägligt surrogat. En våning med stilla ō aflägset läge och härlig[3] utsikt. Denna våning förhåller sig till det drömda huset ungefär som cikoria till kaffe. Men äfven cikoria kan vara godt. Och när Ni kommer ska vi åtminstone kunna bjuda Er på vacker utsikt ō frisk luft. Men adressen är förfärligt lång att skrifva: Karl X Gustafsgatan 66 Hälsingborg. I hvardagslag ō när man har brådtom torde man kunna förkorta den till KXG gat 66.

Där hoppas jag få de närmaste underrättelserna från Er, ty dit bege vi oss i början af nästa vecka.

Men hvar håller Ni själf hus? Salzg [?][4] skulle ju bara vara en rast på färden ō Ni promenerar kanske redan am Gardasee? Jag hoppas emellertid att det i Salzg [?] måtte finnas en tjänstvillig och läskunnig portier. Och jag skall vinnlägga mig om Fet!

Oss väntar nu ett kollosalt arbete: att föra möblerna från Örebro till Hälsingborg. Ber Ni aftonbön, så var snäll ō inneslut oss under de närmaste 14 dagarna. Själfva få vi omöjligt tid

 – –

Nej adjö nu! – vi ska in till staden ō packa.

Många hjärtliga hälsningar från Stina ō från mig till Er själf ō Er fru Mor!

Och ännu en gång tack för de goda underrättelserna!

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Syftar på att uppgörelsen med förlaget Rütten & Loening nu blivit klar. Se brev 154 till Mizi Franzos den 26/7 1911, not 2.

[2] Författaren Gustaf af Geijerstam (1858–1943), vars översättare Mizi Franzos var.

[3] härlig är understruket med dubbla streck.

[4] Sannolikt avses Salzburg.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)
Geijerstam, Gustaf af (5)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA