Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


159. Marie Mizi Franzos

Hälsingborg. KXG. 66

 den 2/10 XI

Kära Fröken Mizi Franzos!

Tack för kortet häromdagen! Hur har Ni det? Och hvar är Ni? Det är kanske säkrast att sända detta till Wien. –

Jag har nämligen kommit att tänka på, att Ni för någon tid sedan talade om en liten bit lämplig för ”Jugend”. Hvad tror Ni om medföljande rätt skämtsamma lilla krog-epos?[1]

Ni kan ju vara snäll ō läsa igenom det ō använda det, om Ni så finner för godt.

Bra roligt med ”Frankf. Zeit.”![2] Har Ni kunnat samsats med R. & L. beträffande förhandsrätten? Jag hoppas, det icke vållat allvarliga svårigheter?[3]

Vi äro rysligt matta efter flyttningen. Särskildt jag. Min hustru gnor ō arbetar, så jag blir  trött.

Med många hjärtliga hälsningar

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Tidskriften Jugend, en vid denna tid ledande litterär tyskspråkig tidskrift. Den utkom under tiden 1896–1915 och var ett organ för Jugendstilen. Syftar sannolikt på novellen ”Herr Joan” från april 1910. Se brev 160 till Mizi Franzos den 9/10 1911, not 3.

[2] Romanen Hans Nåds testamente/Das Testament Sr. Gnaden trycktes både som följetong i Frankfurter Zeitung och som bok på förlaget Rütten & Loening. Se brev 152 till Mizi Franzos den 2/7 1911, not 1 och 2.

[3] Se brev 154 till Mizi Franzos den 26/7 1911, not 2, och brev 158 till Mizi Franzos den 13/9 1911, not 1.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)
Herr Joan, novell (3)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA