Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


160. Marie Mizi Franzos

Hälsingborg den 9/10 XI

Kära fröken Mizi Franzos!

Edert vänliga lilla kort framkallade för mig bilden af draken i Siegfrid.[1] Han som säger: ”Jag hvilar och besitter, låt mig sofva!” Så tycks det ock vara med herr Rütten, han ligger ō sofver på honora[re]t. Och för min del kan han ju ännu få sofva en stund, om jag bara kan vara säker på ett lyckligt uppvaknande i sinomtid! Dessa moderna drakar måste allt tagas doucement med lämpor ō ej med svärd. Eller hvad tror Ni? Är kontraktet underskrifvet? Och hur gick det med förhandsrätten? [2]

Tänk att Ni redan öfversatt Joan![3] Och under tiden har jag skrifvit – ingenting. Men så har jag också flyttat ō det har inte Ni. Häromdagen skref  jag till Er under Wien-adressen. Jag trodde, att Ni redan lämnat Torbole. Men Ni vet nog, hvad Ni gör. När min hustru fick er il Paradiso på kortet, så smackade hon efter den [oläsl.].

Lyckliga ostar!

Vi elda i kamin. Och i solnedgången bli vi vackert blågredelina med en dragning åt grönt. Kylan!

Sänd oss några värmande ord!

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Syftar på Richard Wagners (1813–1883) opera Siegfried, tredje och sista delen i Niebelungens ring.

[2] Avser det tyska förlaget Rütten & Loening. Se brev 154, 158 och 159 till Mizi Franzos den 26/7, 13/9 och 2/10 1911.

[3] Novellen ”Herr Joan” skrevs i Rom i början av april 1910 och publicerades i Bonniers Månadshäften, nr 2, 1911.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)
Wagner, Richard (9)

Verk:

Herr Joan, novell (3)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA