Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


163. Tor Bonnier

Hälsingborg den 28/11 XI

HHerr Bokförläggare

Tor Bonnier

Stockholm.

B.B.

frågas om närslutna manus kan användas i B.M.?[1] Tacksam för svar, allra mest för ett gynnsamt.

Jag hoppas, att Ni lefver ō regerar allesamman; stora ō små, i den liberala nationellt konservativt reformvänliga samlingens tecken.[2] Och att Ni sköter Era magar. Med hälsa o frid

 

Din

HjB.

boende vid: Framlidne Hans Majestäts Högst Salig Konung Karl X Gustafs gata

gården nro 66.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Novellen ”Villa Emilia och Carl Mauritz Gren” kan sannolikt ha skrivits den 24–27/11 1911 i Helsingborg. Den trycktes i Bonniers Månadshäften, nr 3, 1912. Almanackan anger för dessa dagar ”arbete”, vilket givetvis också kan avse romanen Vi Bookar, Krokar och Rothar.

[2] Karl Staaff (1860–1915) hade 1911 återinträtt som statsminister för en liberal regering.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Staaff, Karl (2)

Verk:

Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)
Villa Emilia och Carl Mauritz Gren, novell (2)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA