Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


164. Tor Bonnier

Hälsingborg, Karl X Gustafsgat 66.

 den 6 dec. XI

Kära Tor, skulle Du vilja upplysa mig om, när ett manuskript senast bör vara inlämnadt för att (ifall det antages) kunna utkomma – i bokform – till vår'n.[1]

Du vore mycket hygglig, om Du ville svara mig med ett par rader.

Din

HjB.

Har Du fått ett litet manuskript insändt till B.M.? [2] 

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Bergman planerar här för den blivande romanen Vi Bookar, Krokar och Rothar, som publicerades året därpå.

[2] Åsyftar novellen ”Villa Emilia och Carl Mauritz Gren”. Se brev 163 till Tor Bonnier den 28/11 1911, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)
Villa Emilia och Carl Mauritz Gren, novell (2)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA