Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


172. Tor Bonnier

[Örebro den] 15 feb. [19]12

Tack kära Tor för Ditt bref, för pängar och kontrakt! Härmed kvitto ō kontrakt.

Det var satan, hvad Du är kritisk på boktitlar![1]Jag medger likvisst att "Stadskrönikan" är något sväfvande. "Kvarteret Blekängen" är mer konkret. Men täcker det? Nåja, det är då af mindre vikt, om det täcker eller ej. Kyss till för Kvarteret Blekängen. (Men Du får ingen andel af honoraret för det inte!)

Vi stanna här till måndag – tisdag, försåvidt jag inte dessförinnan råkat i gräl med mina anhöriga. Man blir ju rätt trött, när man ska träffa folk hvar dag under en lång tid. Emellertid returneras korrektur härifrån ögonblickligen till mig. Och det är i alla fall inte värdt, att det sändes till Hälsingborg före den 22, ty sannolikt stanna vi nånstans på vägen, hvar vet jag ej. Jag längtar till Firenze, men dit får jag inte fara. Skål! Jag tömmer en grogg till Din ära!

Din

HjB.

Friex. har jag satt till 15 som förut. Finner Du det för mycket, så säg ifrån.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på Claes Bergmans brevpapper.


[1] Syftar på romanen Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, 1912, som till sist fick behålla sin ursprungliga titel.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA