Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


173. Marie Mizi Franzos

Hälsingborg den 27/2 12

Kära Fröken Franzos!

 

Ännu en gång det välsignade eventual-kontraktet! [1] Skulle Ni vilja anhålla om en något tydligare formulering. Till ex.: [”]Bergman förpliktigar sig att efterkomma det i kontrakt med Fröken Franzos stipulerade villkoret beträffande tvenne arbetens erbjudande åt R&L äfven om Bs senare arbeten skulle komma att öfversättas af någon annan än fröken Franzos.”

Eller något dylikt. Summa summarum att det uttryckligen säges tvenne arbeten.

Och måtte sedan detta kontrakt aldrig få någon betydelse!

Tack för Edert vänliga kort! Och för F.Z. Solivro 124 – betyder det, att Ni redan hunnit till sid 124 i öfversättningen? Det var vådligt ō vådligt roligt! Hur tror Ni att Frankfurtarna[2] komma att ställa sig till den? Det har varit mig ett stort nöje att konstatera, att hans nåd svär lika klingande på tyska som på svenska! Något korrekturfel har jag ej fått fatt på. Tror Ni, att böckerna komma ut i mars?

Min nya bok[3] kommer säkert i april – försåvidt inte den engelska kol-strejken lägger hinder i vägen! Man kan vända på ordspråket ō säga att en stor eld ger många små gnistor. Jag tror, att Bonnier gärna skulle velat ha den nya boken äfven för sitt tyska förlag. Men jag underrättade dem naturligtvis om vår ställning till R&L. B-r[4] tyckte förrästen att våra villkor hos R&L voro ganska goda.

Ja, nu ha vi fästat om en smula – ganska beskedligt dock – i Örebro ō Stockholm. Jag kan hälsa Er från Ellen Key.[5] Hon var sig lik, spänstig ō pratsam. Hon hade magrat kollosalt – lyckliga människa! Bonniers har skaffat sig ett förtjusande hem på Djurgården, byggdt af Ragnar Östberg.[6] Enkelt – och magnifikt! Det sista numret i deras porträttgalleri: Fröding måladt af Richard Bergh[7] är storartadt!

I det goda Hälsingborg är det dimmigt, tyst ō lugnt. Katten jamar en ō annan gång. Och ringer det på tamburen, fara min hustru ō jag i vädret, häpna ō halft förskräckta inför denna händelse. Och snart börjar jag kanske arbeta –

Jag sänder Er min debutbok Maria.[8] Men läs den inte nu, när Ni håller på med Solivro!

De hjärtligaste hälsningar från min hustru och

Er tillgifne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Kontroverser kring kontraktskrivandet med det tyska förlaget Rütten & Loening framgår av tidigare brev till Mizi Franzos. Se senast brev 171 till Mizi Franzos den 11/2 1912, not 3.

[2] Bergman hoppades efter framgången med Hans Nåds testamente tydligen på att även debutromanen Solivro skulle antas av det tyska förlaget. Romanen kom dock aldrig ut på tyska.

[3] Romanen Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, som planlades och påbörjades under ett sommaruppehåll i Zürich 1911 och färdigställdes under tiden den 30/10 1911–28/1 1912 i Helsingborg. Se brev till Marie Franzos och Tor Bonnier vid denna tid.

[4] Avser bokförläggare Tor Bonnier.

[5] Författaren Ellen Key (1849–1926) som Bergman hyste stor aktning för.

[6] Familjen Bonnier lät uppföra en magnifik villa på Södra Djurgården, där man successivt hängde den omfattande samling porträtt av framträdande svenska författare, vars böcker förlaget publicerat genom åren. Villan formgavs av arkitekten Ragnar Östberg (1866–1945), som bl.a. också ritat Stadshuset i Stockholm.

[7] Konstnären Richard Berghs (1848–1919) tolkning av den åldrade Gustaf Fröding som ger associationer till Bibelns Jobs-gestalt.

[8] Läsdramat Maria, Jesu moder, skrivet sensommaren och hösten 1904 och publicerat 1905.

Personer:

Bergh, Richard (1)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Franzos, Marie Mizi (66)
Fröding, Gustaf (3)
Key, Ellen (32)
Östberg, Ragnar (2)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)
Maria, Jesu moder, drama (28)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)
Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA