Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


175. Tor Bonnier

 [Helsingborg början av mars 1912][1]

Kära Tor, hur går det med boken? Tar strejken kol på'n??[2]

Tack för sist! Och tacka Greta!

Hälsningar

Din

HjB

Har Du talat med Din Far om titeln?

Handskrivet vykort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Kortet återger ”Gamla Helsingborg i våra dagar”.


[1] Poststämpeln otydlig. Av sakframställningen framgår, att det rör sig om romanen Vi Bookar, Krokar och Rothar. Kortet bör ha skrivits i början av mars 1912, vilket styrks av samtida brev till föräldrarna. Det är adresserat till HHerr Bokförläggare Tor Bonnier.

[2] Syftar på en kolstrejk i England. Se brev 173 till Mizi Franzos den 27/2 1912.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA