Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


176. Tor Bonnier

[Helsingborg början av mars 1912][1]

Tack!

Ordningsföljden är:

B-r, K-r och R-r.

Hälsningar!

Din

HjB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Kortet återger ”Mariakyrkan och Rådhuset. Helsingborg”.


[1]Poststämpeln otydlig. Kortet är adresserat till H.Herr Bokförläggare Tor Bonnier. Tacket avser troligen korrektur till romanen Vi Bookar,Krokar och Rothar. Almanackan talar den 6/3 1912 om korrekturläsning. Av sakframställningen framgår att vykortet avser huvudtiteln till denna årets roman. Enligt brev till föräldrarna var titeln på romanen definitivt fastställd den 16/3 1912. Enligt brev 177 till Tor Bonnier den 25/3 1912 avsändes de sista korrekturarken den dagen.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bergman, Fredrique (54)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA