Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


177. Tor Bonnier

Hälsingborg den 25/3 12

Kära Tor!

I manusk. voro afdelningarne benämda Blekängen I, Blekängen II och Striden om Blekängen. D.v.s. Blek. förr, Blek. nu och Slutet. Men finner Du det lämpligare att benämna andra afd. Backarna, så har jag ingenting däremot.

Idag återsänder jag de sista arken korr.[1] Hoppas jag inte lämnat kvar för många fel – men min syn är rätt skral nu.

Förrästen göra vi promenader på 2 1/4 mil ō fetma kollosalt. Men nu fundera vi på att fara till ekvatorn, enär man där på grund af centrifugalkrafter lär förlora 1/2 % i vikt. Det skulle för min del göra – men nej, inga detaljer.

Hej!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller romanen Vi Bookar, Krokar och Rothar, 1912.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA