Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


  187. Tor Hedberg  

[Helsingborg 24/9 1912][1]

Chefen för Kungl. Dram. Teatern

HHerr Tor Hedberg

Stockholm

Samtidigt härmed tar jag mig friheten sända Eder ett skådespel ”Löngången” i manuskript.[2] Jag blefve Eder synnerligen tacksam, om Ni ville läsa stycket ō taga i öfvervägande, huruvida det lämpar sig för Dram. Teatern.

Med utmärkt högaktning

Hjalmar Bergman

adr. Karl Gustafsgat. 66 Helsingborg

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv.

Tor Hedberg (1862–1931), författare, teaterledare och från 1922 ledamot av Svenska Akademien. Hedbergs intresse för dramatik och teater kom tidigt till uttryck i hans kritikergärning i Svenska Dagbladet och senare i Dagens Nyheter. Som dramatiker uppnådde han sin största framgång med skådespelet Johan Ulfstjerna 1907. Under åren 1910–1922 var han en omdiskuterad chef för Dramaten.


[1] Enligt uppgift i brev 188 till Tor Bonnier den 12/10 1912, not 3, sändes Lönngången till Dramaten den 24/9 detta år. Belägget kan kompletteras med följande notering i almanackan den 24/9: ”sände manus Hedberg”.

[2] Dramat Lönngången – av Bergman kallat ”Löngången” – skrevs i september 1912 i Helsingborg. Dramatenchefen Tor Hedbergs svarsbrev den 25/10 1912, där han skriver ”att det – i många afseenden intressanta stycket, enligt min åsigt, dock icke lämpar sig för Dram. Teatern”, gjorde Bergman rasande. Se brev 193 till Hans Larsson den 2/1 1913.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Hedberg, Tor (36)
Larsson, Hans (47)

Verk:

Lönngången, drama (14)

Adressat:

Hedberg, Tor (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA