Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


189. Tor Bonnier

[Helsingborg] 27/10 12

Kära Tor!

Till följd af Ditt godhetsfulla löfte sänder jag härmed pjäsen.[1] Det är ju kanske inte så stor idé med att ge ut dramatik; men i längden blir det ju enformigt att stoppa pjäs på pjäs i lådan.

Hedberg utvecklade ju en erkännansvärd raskhet vid styckets refyserande. Men i det korta, häftiga brefvet blamerade han sig. Han skrifver:

"Med återsändande af manusk. har jag äran meddela, att det i många afseenden intressanta stycket enligt min åsikt ej lämpar sig för D.T."

Att vara chef för en nationell lotteri-teater,[2] att heta Tor Hedberg ō att påstå att ett "i många afseenden" intressant svenskt[3] stycke ej lämpar sig –

?

Nödvändigheten att refysera ett svenskt stycke har antagligen berört Hedbergs i detta hänseende känsliga sinne så smärtsamt, att han måst sockra in afslaget. Som jag emellertid för ögonblicket föga deltager med Hs känslolif, skulle jag önska att alla de svenska förf. , som möjligen kunna skaka ett stycke ur skjortärmen, på en ō samma dag inlämnade sina opus till Dramaten. Så offentligt som möjligt förstås, hvarefter D.Nyh. eller annat organ kunde anställa pristäflan angående tidpunkten för respt. styckens refysering. Idén skänkes åt en ev. "Dram. Förf. Förening".[4] Och det här manuskriptet skänker jag således Dig. Ja, Du behöfver inte tacka. Jag förstår i alla fall Dina känslor.

Din

HjB

Hur går det med Din biltur? Kommer Du på våra trakter?

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1]Åsyftar dramat Lönngången, inlämnat till Dramaten för bedömning den 24/9 1912 omedelbart efter att det färdigställts den 21/9, enligt almanackan. Se brev 187 till Tor Hedberg den 24/9 1912. Hedberg var vid den tidpunkten Dramatens chef. Som framgår av innevarande brev, refuserade Hedberg tämligen omgående dramat. Bergmans upprördhet över denna refusering framgår av brev 193 till Hans Larsson  den 2/1 1913. Genom skådespelaren Tore Svennbergs (1858–1941) förmedling försökte Bergman senare få pjäsen placerad hos teaterdirektören för Svenska Teatern, Albert Ranft (1858–1938). Men även denne refuserade pjäsen med hänvisning till att den kunde verka för monoton vid ett uppförande på scen. Som en vänlighet lovade då Tor Bonnier att ge ut pjäsen i förlagets serie Svenska teatern (nr 340). Den trycktes i november 1913.

[2] Den nya Dramatenbyggnaden vid Nybroplan, som invigdes i februari 1908, uppfördes med medel från ett av Kungl. Majt. tillstyrkt penninglotteri med 25 dragningar.

[3] svenskt är tillskrivet ovanför raden.

[4] Tanken på en sådan förening realiserades först 1916.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Hedberg, Tor (36)
Larsson, Hans (47)
Ranft, Albert (11)
Svennberg, Tore (16)

Verk:

Lönngången, drama (14)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA