Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


191. Augusta Lindberg

[Helsingborg] 26/11 12

Kära Augusta!

”Det I gören en af dessa små det gören I och mig,” sa Jesus.[1] Och jag känner mig så liten, så liten. Alltså kan Augusta vara stolt ō tacksam, ty det är inte hvar dag man kommer i tillfälle att bjuda Jesus på mandelmassa.[2]

Sedan jag sålunda vältrat den tyngsta tacksamhetsbördan öfver från egna till Augustas skuldror vill jag likväl icke förneka att mitt hjärta glöder för Augusta! Min mage glöder också ō det är möjligt, att det går till bukhinneinflammation. Men jag skall i så fall dö med återvunnen tro på lifvet. En värld, där det finns en så charmant mandelmassa och en så delikat ō raffineradt läcker svärmor,* är dock icke enbart af ondo. Madame! Je vous baise les mains – même aussi les doigts du pied s’íls sont très, très bien lavés! Votre énormément dévoué [3]

HjB

ABC var rolig! Höstsol[4] skulle naturligtvis varit ur alla synpunkter bättre om Ni aftryckt något af mina jungfrurliga dramer istället för Collins[5] verkligt snuskiga bagatell. Ni skulle isåfall sålt ex. till 100 kr. st. Åtminstone om hundra år. (Eller ska vi säga 1000?)

*Förlåt denna alldeles ofrivilliga omkastning!  [6]

Handskrivet brev.[7] Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Evangelium enligt Matt. 25:40.

[2] Bergmans favoritgodis. Svärmodern skickade därför hemgjord mandelmassa vid olika tillfällen.

[3] fr., Madame! Jag kysser era händer, till och med även era tår, om de är mycket, mycket vältvättade! Er kolossalt tillgivne.

[4] Stiftelsen Höstsol önskade instifta ett pensionärshem för gamla skådespelare. 1912 samlades ett grundkapital in vid en av skådespelaren Ernst Norée (1878–1936) anordnad välgörenhetsfest på Berns salonger. Möjligen anspelar Bergman på detta aktuella projekt.

[5] Syftar sannolikt på Gustaf Collijns (1880–1968) pjäs Bland vassen som året innan getts på Nya Intima teatern.

[6] Bergman har i brevet fört in siffror och streck som markerar en omkastning av charmant resp. delikat ō  raffineradt läcker.

[7] Stina Bergman fortsätter brevet med cirka 5,5 sidor.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Collijn, Gustaf (16)
Lindberg, Augusta (97)
Norée, Ernst (1)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA