Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


195. Tor Bonnier

[Helsingborg] 27/2 13

Kära Tor!

Via Greta-Stina[1] har jag fått veta, att Du och din Far läst mina manuskript. Och att Du visst har åtskilliga anmärkningar att göra..[2] Det vore hyggligt af Dig, om Du ville gifva mig några närmre underrättelser härutinnan, huruvida Ni vill taga befattning med mskrpt. etc.

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Systrarna Greta och Stina Lindberg, gifta med Tor Bonnier respektive Hjalmar Bergman, stod varandra nära. Genom den kontakten förmedlades många av de mer känsliga informationerna familjerna emellan.

[2] Bergmans ständiga oro för sina manuskript – i detta fall manuskriptet till Loewenhistorier – gjorde att Tor Bonnier omgående tog sig an dessa och gav sina synpunkter. Se brev 196 till Tor Bonnier den 2/3 1913, not 2.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Loewenhistorier, roman (19)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA