Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


197. Tor Bonnier

[Helsingborg] 9/3 13

B.B.! Härmed manuskriptet. Som jag realiter intet kan förändra i fru Ekströms frodiga ō lifsglada karraktär, har jag måst nöja mig med att bortskära några af dess starkast doftande blommor. Jag har sålunda helt enkelt strukit allt, hvad Du förprickat[1] – så när som på ett mindre parti, i hvilket jag icke kan finna något direkt stötande men väl ett om än aldrig så lamt försök till stacka[r]s Loewens moraliska rehabilitation. Vidare har jag strukit ordet rumpa, som – när jag nu icke längre befinner mig under fru Ekströms inflytande – tyckes mig mycket fult ō opassande. Slutligen har jag strukit två rader angående flickebarnet Stella.

Är min värderade Broder nöjd med detta? Väl vore – ty det är fan så svårt att ändra, hvad som en gång tagit sin form. Rena strykningar gå väl an, men omarbetningar smaka oftast lögn. Gif mig ett ord, är Du snäll, så jag får veta om jag kan lägga saken ad acta, eller om Du önskar ytterligare förändringar.

Din

HjB

10.3

Nyss ringde Greta på ō berättade, att Ni ska fara till Rom. Sänder Eder mina allra som sötsuraste lyckönskningar! Men för guds skull, bo inte i pension. Nöjet i Rom är ju att undersöka alla de små krogar, som ännu finnas kvar ō detta kan endast ske om kvällarna. Hvarför det är outsägligt löjligt ō idiotiskt att ta in i pension! Skyr Ni icke loppornas mångfalld så kan Ni finna verkligt billiga hotell, men skulle jag dock ur trefnadssynpunkt vilja tillråda de något dyrare ō mycket snyggare. Ett sådant är H. Flora vid via Veneto (porta Pinciana). Dessutom en mängd andra vid samma gata. Själf bodde jag för tio år sedan i Albergo Milano, piazza Montecitorio (bredvid piazza Colonna) uteslutande italienskt, mycket centralt ō snyggt. Rum med 1 säng kostade då – vill jag minnas – sex frs. Du träffar där antagligen åtskilliga deputerade[2] ō om dessa kunna vara Dig till gagn, skall Du icke akta för rof att attaquera dem. Det är ofta mycket tjänstvilligt folk, men man måste säga något artigt ord om "la guerra libica", [3] hvilket äfven af social-demokrater (Enrico Ferri[4]) betraktas som "eroica". De tala franska. Besök i parlamentet kan understundom vara mycket gifvande. Hur Ni ska få se påfven, vet jag icke, då den nuvarande är très difficile.[5] Men skulle något tillfälle yppa sig, så försumma det icke. Förthy att det är roligt ō tjusigt att lukta på två årtusendens vördnad. Möter Ni en kardinal till fots utanför Rom (de äro förbjudna att promenera inom staden men på Gianicolo eller vialerna möter man dem ofta – den röda tofsen på hatten är kännetecknet) så glöm icke att hälsa, det bereder honom ō Er ett nöje. Icke heller får Ni glömma att äta asparagi di campagna (vildsparris) ō dessutom är det rätta tiden att äta kronärtskockor i den judiska trattorian bakom pal. Cenci (glöm icke det!) De vanliga romerska vinerna – vini di castelli – får Ni öfverallt, de äro dock icke alltid goda. Jag har nu senast sett Österling* orera om att Frascati[6] endast kan drickas på ort ō ställe. Detta är en vanlig Bædeckerfras,[7] som rymmer mycken sanning. Men i Frascati kan man råka ut för mycket dåligt vin, under det att man städse får det yppersta Frascati (bianco asciutto ō understundom det rätt sällsynta rosso)[8] i Osteria[9] delle Tre Madonne utanför porta Pinciana. (Mat kan medtagas, på stället finns sällan annat än ägg ō sora Filomena lagar ogärna mat). Genzano drickes bäst vid Piazza Pietro** – bättre än i Genzano.[10] Vid en tvärgata till via Cavour finns en god liten trattoria för studenter ō teaterpack – fråga efter sora Maria. Bjuder Ni Kristensson[11] på middag så kommer Ni att äta för halfva priset – han tillåter nämligen icke att man rekvirerar dyrbara rätter. Kristensson är den enda fördel Ni kunna ha af Circolo Scandinavo.[12] Han talar mycket illa om fruntimmer men är en gammal liebhaber. Hvarför far Ni inte till påsken? Rummen äro kanske något dyrare just de dagarna, men obetydligt. (Förutbestälning absolut nödvändig om Ni inte vill ligga i badkar!!). Skärtorsdagen i S. P.[13] rolig! Eljest är ju april-maj den ljufligaste tiden.

Och måtte gud vara med Er fast fan annamma

HjB

Schücks bok förträfflig![14] Bör ovillkorligen medtagas. Kan äfven på grund af sin stora yta användas till klappjagt i sängen.

        * Hys icke alltför stort förtroende till Österling,[15] han blamerar sig ofta ō svårt, när han talar om Italien.

       ** i närheten af St Ignazio ō Börsen

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] I originalmanuskriptet till novellen ”Thoméi gård” (Bonniers förlagsarkiv) finns ett antal strykningar, omfattande ett femtiotal manuskriptrader. Jfr brev 196 till Tor Bonnier den 2/3 1913.

[2] Bergman syftar på att den italienska deputeradekammaren sedan 1871 inryms i Palazzo Montecitorio, varför man i dessa kvarter lätt kunde möta deputerade eller departementstjänstemän.

[3] ital., La guerra libica – det libyska kriget. 1911 invaderade italienska trupper Tripolitanien, nordvästra delen av Libyen.

[4] Enrico Ferri (1856–1929), italiensk senator och vänsterpolitiker; ital., ”eroica”, hjältemodig.

[5] Påven Pius X (1835–1914), som innehade pontifikatet 1903–1914. trés difficile, – fr., mycket svår/svårtillgänglig.

[6] Frascati, ort och berömt vindistrikt sydost om Rom.

[7] Carl Bædeker (1801–1859), förläggare för sin tids mest kända och välrenommerade reseguider, som gavs ut i många upplagor genom åren. Bergman älskade sina exemplar och följde dem noga på sina resor, vilket vissa antckningar anger.

[8] ital., bianco asciutto, torrt vitt vin; rosso, rödvin.

[9] ital., osteria mindre, ofta enklare matställe; trattoria, något större restaurang.

[10] Genzano, en mindre stad i Latium nära Rom, känd för sitt goda vin.

[11] Sven Kristensson, Skandinaviska föreningens sekreterare.

[12] Circolo Scandinavo – Skandinaviska föreningen i Rom.

[13] Sankt Peterskyrkan i Rom, där mässan på skärtorsdagen har en ceremoniell, snarast teatral utformning med påvens tvagning av kardinalernas fötter.

[14] Henrik Schück (1855–1947), Rom. En vandring genom seklerna, del 1, Hugo Gebers förlag, 1912.

[15] Lyrikern och akademiledamoten Anders Österling (1884–1981).

Personer:

Bædecker, Karl (2)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Ferri, Enrico (1)
Kristensson, Sven (1)
Pius X, påve (2)
Schück, Henrik (2)
Österling, Anders (48)

Verk:

Thomei gård/Loewenhistorier, novell (5)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA