Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


198. Tor Bonnier

[Helsingborg]15/3 13

Kära Tor, anser mig böra påpeka, att enl. tidningen Tribuna[1] det italienska papperet som länge stått al pari,[2] nu sjunkit med 2,30 per hundra. Att iakttaga alltså, ifall Du har kred-bref på Paris eller ifall Du får pengar per post, i hvilket fall tjänstemannen säkert vill lura Dig ō ge sedlar i stället för guld.

I min ungdom fick man, vill jag minnas, 6% – och det var vidunderligt behagligt. Men härom sistens var skillnaden mellan Milano – Paris 0,35 till Milanos favör.

Din

HjB

Ni äro således i alla afseenden afundsvärda. För den, som har kapital är det ren vinst att resa dit.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Italiensk finanstidning.

[2] al pari, ital., priset på värdepapper lika med det nominella värdet.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA