Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


204. Karl Otto Bonnier

Helsingborg, Karl X Gust g. 66

 4/5 13

H.Herr Bokförläggare

K.O. Bonnier

Stockholm.

Jag tackar för gårdagens vänliga kort! Böckerna har jag som sagdt fått; däremot ej honoraret. Naturligtvis är det obeskrifligt välkommet.[1]

Tor ō Greta ha haft vänligheten sända oss en chockolad-torrone [2]– ifall Herr Bonnier vet, hvad det är för läckerhet? – Den var väl egentligen afsedd för Stina, men jag är ju herre i mitt hus, så jag åt det mesta. Vore roligt om de ville ta den lilla omvägen öfver Hlsbg – men ungarna locka kanske för starkt.

Vördsamt

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller friexemplar och honorar för romanen Loewenhistorier.

[2] Tor och Greta Bonnier befann sig tydligen på den planerade Italienresan. Se brev 197 till Tor Bonnier den 9/3 1913. Därifrån har de sänt torrone, en omtyckt seg nougat.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Loewenhistorier, roman (19)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA