Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


210. Marie Mizi Franzos

[Bad Nauheim, den] 5/7 [19]13

Kära Fröken Franzos!

Endast några rader för att tacka Er för åtskilligt – kort och tidningar m.m.! Vi ha nu, som Ni ser, kommit öfver till kontinenten men äro fortfarande ganska obestämda beträffande vistelseort. Våra pretentioner äro också tämligen svåruppfyllda. Det bör nämligen vara en ganska stor stad med goda kommunikationer,* staden bör vara vacker, ligga vackert samt sakna damm och folk. Det sista en mycket viktig punkt. Vidare skall den vara belägen cirka 1000 m ö.h., äga ett svalt, lugnt klimat etc. Gifver den så en möjlighet att träffa Er – skall vi kalla den en förtjusande plats! Hvar finner vi den? I morgon resa vi emellertid härifrån till Bern för att där i lugn ō ro speja åt östan ō västan.

Hvar har Ni egentligen själf hamnat? Sista underrättelsen bar bayerskt märke. Hvar där? Herrenchiemsee.[1]Ja, där är vackert. Och Drichenhall (heter det inte så eller missminner jag mig?)

Men skulle inte Schweizer-Luft-Milch-Chocolade göra Er godt?

Stina hälsar så hjärtligt!

Er

Hjalmar Bergman

          Jag ber er framföra min vördnad för Er fru Mor!

*pardon!![2]

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.

Skrivet på papper från Carlton Hotel, Bad Nauheim.


[1] Ett av den bayerske kungen Ludvig II:s (1786–1868) ofullbordade slottsprojekt.

[2] Ursäkten avser en bläckplump.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)
Ludvig II, bayersk kung (1)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
210_01.png
210_02.png
210_03.png
210_04.png