Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


213. Hugo Christian Andersson

 [Engelberg 26/7 1913][1]

De hjärtligaste hälsningar sändes Hugo Christian och hans familj af

Stina ō  Hjalmar!

 

Glädja oss mycket åt att Du nu lyckligen undsluppit den otäcka sjukdomen![2]

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Kortet återger ett bergsmassiv med glaciär vid Engelberg i Schweiz.[3]


[1] Enligt suddig poststämpel. Vykortet är adresserat till Mr. le Docteur Mr Hugo Chr. Andersson.

[2] Tyfoidfeber, som i augusti ledde till hans död.

[3]”Engelberg – Surenenpass mit dem Gr. Spannort”.

Personer:

Andersson, Hugo Christian (17)

Adressat:

Andersson, Hugo Christian (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA