Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


215. Alma Hedberg

 [Engelberg 11/8 1913][1]

Kära lilla Tante! Nu är vår Engelbergvistelse slut, vi fara härifrån idag till Zürich där vi stanna 2-3 veckor sedan hem. Vädret har åter varit ganska besvärligt, men vi ha likväl hunnit med ett par bergsturer på 1300 m (2300 ö.h.) och fått traska i djupan snö! Många, många hälsningar till Er båda från Stina och

HjB!

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Kortet återger ett alplandskap i Engelberg. ”Engelberger Aa und Spannörter”.


[1] Bergmans vistades i juli och augusti 1913 i Engelberg i Schweiz. I brev till modern, den 11/8 1913, skriver Bergman, att de den dagen skall avresa till Zürich – därav dateringen. Vykortet är adresserat till Mademoiselle mlle Alma Hedberg.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bergman, Stina (287)
Hedberg, Alma (18)

Adressat:

Hedberg, Alma (11)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA