Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


217. Tor Bonnier

 [Helsingborg] 21/9 13

Tack, kära Tor, för Din vänliga önskan att förlänga min lefnad med ytterligare 90 år! Min hustru, som är realistiskt anlaggd uttryckte i högtidstalet en varm önskan, att jag måtte få upplefva ännu tre födelsedagar. Själf önskar jag just ingenting.  

Och tack kära Du för den behagliga lappen![1] Den lade sig som ett hvitt lock på en svart tunna. Få se huru länge locket håller. Septembers frid vare med Dig! Det är en ljuflig månad!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Hjalmar Bergman hade den 19/9 1913 fyllt 30 år. Lappen avser sannolikt en sedel som utgjort Tor och Greta Bonniers födelsedagspresent.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA