Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


218. Tor Bonnier

Helsingborg den 28/9 13

Kära Tor!

Min hustru ō jag förena oss i ett vördsamt och djupt kändt tack för det berg af böcker, som i går afse anlände te våranses. (Rörelsen vållar ett återfall till min barndoms idiom, den skönt klingande nerkingskan) Med väldig appetit ha vi kastat oss öfver detta kunskapens träd på godt ō ondt, devouerande[1] dess frukter. Det har för mig alltid varit ett nöje att möta stora mäns tankar. De äro solida och eviga som tugg-gummi – har man tuggat sig trött så lägger man dem åt sidan för att nästa morgon valka bussen med nya krafter. Skulle så anrättningen någon gång vara svagt kryddad af en konkurrents fadäser så – helas! den mänskliga karraktären – minskas njutningen ingalunda ing[a]lunda!

Korteligen – vi moja oss.[2] Blott att Dina generösa bokpaket stundom hos mig väcker denna vemodsmättade och samvetsgnagande tanke:

Och till den mannen har du hjärta att sända manuskript – –

Det skulle väl aldrig vara Din illfundiga afsikt att väcka en så grym tanke till lif?

Tack i alla fall!

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Slukande av fr. dévouer – sluka.

[2] dial., gotta sig, ha det skönt.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA