Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


219. Tor Bonnier

[Helsingborg] 18/11 13

         Kära Tor!

Detta är ett krafbref! Skulle Du vilja skicka mig det omtalade hon. för pjesen?[1] 

Saken är den att Kungl. Maj. i dagarna anmodat mig att betala åtminstone någon del af Rikets gäld, af underhåll till här ō flotta etc. etc.

Men för att kunna motsvara Kung. Majsts förtroende måste jag gå med räfsan öfver alla mina tegar. Förtörnas således på Kronan och inte på

Din

HjB!

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar på dramat Lönngången, som utgivits på Bonniers förlag i november. Se brev 189 till Tor Bonnier den 27/10 1912, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Lönngången, drama (14)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA