Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


22. Augusta Lindberg

[Örebro] 28/9 903

Tack, kära Tante, för det vänliga brefvet, som gladde mig mycket!! Men jag är inte öfvermodig – nä ej – inte ens modig!

De mina sända hjärtliga hälsningar genom Tantes tillgifne

Hjalmar Bergman

Handskrivet vykort. Originalet finns Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet återger Örebro slott.

Personer:

Lindberg, Augusta (97)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA