Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


220. Tor Bonnier

[Helsingborg] 20/11 13

Kära Tor!

Heder ō tack för honorar![1] Hvarå härmed kvitto.

Kan tala om att min "Solivro" på nyåret utkommer på tyska. Får 1000 mark första upp[2] som ju dock ska halfveras med Mizi.[3] Det är i alla fall inte snutet ur näsan på en tupp.

Hälsningar!

Din

HjB.

Bror tycker kanske att jag orerar för mycket om affärer, men jag har nu fått ett sju djäfla intresse af att se hur länge det ska räcka. Om det blir just som man [oläsl.] med tolf styfver till en lergök.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller honoraret för dramat Lönngången.

[2] första upp tillskrivet ovanför raden.

[3] Avser Bergmans tyskspråkiga översättare Marie Mizi Franzos, som vid denna tidpunkt översatt Solivro. Boken kom dock aldrig ut på tyska.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Lönngången, drama (14)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA