Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


222. Tor Bonnier

[Helsingborg] 10/12 XIII

Kära Tor, genom telefonförbindelse Greta-Stina[1] fick jag nyss veta, att Du vill vara så hygglig skaffa mig en notis om öfvers.[2] Ja, det är nu Stinas idé det där med notiser, och gör det ingen annan godt, så gör det henne. Härmed alltså formuläret och heder och tack på förhand!

Jag önskar, att Din pys snart måtte vara kry igen och mycken och grann snö i Åre!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Systrarna Greta Lindberg/Bonnier och Stina Lindberg/Bergman hade en nära och varm relation, där understundom mera vanskliga förhållanden dryftades.

[2] Gäller Bergmans översättning av Machiavellis Il Principe / Fursten, som kom ut 1914.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Machiavelli, Nicolò (12)

Verk:

Il Principe/Fursten, översättning (10)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA