Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


223. Hjalmar Söderberg

Helsingborg den 21/12 13

HHerr

Hjalmar Söderberg.

Jag har alltid haft en ogemen glädje af att läsa Hjalmar Söderberg. När jag nu för första gången hade äran läsa några rader i manuskript, blef intrycket alltjämt lika starkt – och förtjusande –

Beder Eder alltså mottaga och till Nämden framföra mitt vördsamma och hjärtliga tack för guld ō ära.[1]

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Göteborgs universitetsbibliotek.

Hjalmar Söderberg (1869 – 1941), romanförfattare och kulturjournalist. Åren kring sekelskiftet 1900 utkom verk som debutromanen Förvillelser, 1895, utvecklingsromanen Martin Bircks ungdom, 1901, och Doktor Glas, 1905, en berättelse kring de etiska konflikterna i samband med ett mord samt relationsromanen Den allvarsamma leken, 1912. Söderberg gjorde sig snabbt känd för sin eleganta och koncisa stilkonst och sin pregnanta skildring av Stockholm. En känslig yngling med författardrömmar som Hjalmar Bergman kan inte ha undgått att ta intryck av dessa djupborrande samtidsskildringar. Hans boksamling innehåller också flera av de ovan nämnda verken. I två av Söderbergs kristendomskritiska arbeten från senare år finns iskrivna dedikationer från författaren.


[1] Bergman erhöll 1913 ett Bonnierstipendium på 1 000 kronor. Söderberg var vid denna tid nämndens sekreterare.

Personer:

Söderberg, Hjalmar (17)

Adressat:

Söderberg, Hjalmar (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA