Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


224. Karl Otto Bonnier

Helsingborg, AnnandagJul 13

H.Herr Bokförläggare

K.O. Bonnier

Stockholm.

Edra vänliga rader och den innehållsrika lappen[1] kom som no 1 bland julklappar! Och jag behöfver säkert icke göra några extra ansträngningar för att öfvertyga Er om min tacksamhet!

Stina talade just nyss med Greta, som lät rätt så kry ō äcklade oss stackars förvekligade skåningar med 30° kyla, snö ō skidor.

Vi önska Eder ō Fru Bonnier allt godt ō gladt för helg ō nyår!

Vördsamt

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Bergman tilldelades 1913 för andra gången ett Bonnierstipendium på 1 000 kronor.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA