Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


225. Marie Mizi Franzos

[Helsingborg januari 1914] [1]

Kära Fröken Franzos! Sedan jag nu sett att Ni inte bedrar mig på några millioner, kommer jag gifvetvis att sofva lugnare om nätterna, och det är alltid en vinst! – Min hustru har vrickat foten ō ligger nu ō gråter under massösens järnnypor. – Parisina lär skall upp på Dramaten nästa höst,[2] men jag har ingen underrättelse fått. Förrästen skrifver jag när Gud ō min omgifning sådant tillåter!

Er

HjB.

Handskrivet visitkort. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.

Kortet har Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Dateringen av brevet bygger på de uppgifter om Stina Bergmans vrickade fot som återfinns i brev till föräldrarna vid denna tid.

[2] Parisina hade i oktober 1913 inlämnats till Dramatenchefen Tor Hedberg för bedömning. Premiären ägde rum först i april 1915.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)
Hedberg, Tor (36)

Verk:

Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA